Et eksploderende marked for vandkøling af gamercomputere verden over fremhæves som hovedårsag til det flotte Q2-resultat hos den børsnoterede nordjyske elektronikvirksomhed Asetek A/S. Her glæder man sig desuden over en netop indgået samarbejdstale med en af verdens største gamerPC-producenter, Asus.

Stenstrup PR-pressemeddelelse for Asetek A/S

Se TV2Nords lille indslag med udgangspunkt i nyheden HER!

Den børsnoterede nordjyske elektronikvirksomhed, Asetek A/S, har opjusteret de økonomiske forventninger for 2018 efter at have leveret en 75 pct. forøgelse af omsætningen i andet kvartal i sammenligning med tilsvarende Q2 2017 – fra 11,1 til nu 19,5. mio. dollars. Det er kerneforretningen, vandkøling til High Performance-computere og særligt til det voksende marked for gamercomputere, der har oplevet den markante fremgang.

”Vi er naturligvis meget tilfredse men også konservative i forhold til resten af året, hvor vi fortsat fastholder forventningen om at nå det samme, relativt høje, omsætningsniveau som i 2017,” siger Aseteks administrerende direktør André Sloth Eriksen.

Asetek’s CEO André Sloth Eriksen (t.h.) i hovedsæddet blandt Aseteks ingeniører i Aalborg. Foto: Lena Rønsholdt / Asetek A/S

Fremtidsmålet for Asetek, som OEM-samarbejdspartner for verdens førende computerproducenter, er fortsat, at virksomheden forretningsmæssigt kommer til at hvile på to mere ligeværdige ben. Nemlig den ydelsesforøgende vandkøling af PC’ere til bl.a. gaming og arbejdsstationer, der over mange år har udviklet sig til en stadig bedre forretning og i øjeblikket udgør 94 pct. af Aseteks omsætning – samt vandkøling af de centralt placerede datacentre, der understøtter det fortsat voksende marked for smartphones og tablets og deres tilsvarende behov for stadig mere energikrævende datakraft. Datacentre er et nyere forretningsområde som fortsat er under etablering for Asetek med sammenlagt ca. 100 ansatte primært ingeniører og systemudviklere i Danmark, USA, Kina og Taiwan – samt omkring fem hundrede udliciterede fabriksarbejdspladser i Kina. Eksempelvis har mange internationalt kendte universiteter, hvor man er særligt opmærksom på energiomkostning og klimabelastning, allerede taget Asetek-teknologien til sig i deres energikrævende nyetablerede datacentre. Og flere kommer til, og omsætningen på dette for Asetek fortsat beskedne område er da også mærkbart forbedret med 20 pct. fra 1 til 1,2 mio. dollars i perioden.

”På datacenterområdet arbejder vi fokuseret mod også at nå et kommercielt gennembrud men koncentrerer os samtidig om vores kerneforretning og det ekspanderende forretningsområde, som specielt gamermarkedet har udviklet sig til. Det tog os ca. 10 år at udvikle kerneforretningen til det den er i dag, så det er helt naturligt, at det også tager tid i datacenterforretningen. Vi arbejder målrettet men er samtidig tålmodige,” forklarer André Sloth Eriksen om forretningsplanen. Asetek har patent på vandkølingsteknologien, der tager udgangspunkt i køling af de processorer, der udgør kernen i enhver PC eller server – eventuelt samlet i Aseteks store vandkølede racks til datacentrene.

Følger op på bl.a. Fujitsu og Intel

For få uger siden indgik Asetek desuden en aftale med den internationale PC-producent Asus om de nødvendige leverancer af deres to første all-in-one (AIO) liquid coolers, ”ROG Ryujin” og ”Ryuo” til deres populære PC-serie Republic of Gamers (ROG) ecosystem. Den nye Asus-samarbejdsaftale følger for Asetek op på en række andre perspektivrige aftaler, herunder i foråret med eksempelvis den dominerende processorproducent Intel og tidligere bl.a. Fujitsu på datacenterområdet. Asus anerkendes som en af verdens førende motherboard og gaming brands såvel som top tre sælgende på notebooks.

”Som tidligere spår vi ikke om den fremtidige værdi af disse nye aftaler, som skal have deres tid til at blive løbet i gang ved at konkrete produkter udvikles med Asetek-køling integreret. På samme måde som eksempelvis Fujitsu-aftalen er givtig for begge parter i dag, men tog nogen tid at accelerere op. For Intels vedkommende er de første produkter allerede præsenteret. Og vi tvivler hverken for Asus og Intels vedkommende på, at de med tiden kommer til at påvirke både top og bundlinien signifikant for Asetek,” siger Andre Sloth Eriksen. Han påpeger endvidere, at skønt den øjeblikkelige fremgang ikke har været budgetteret, så er organisationen indtil videre gearet til at håndtere det øgede ordrepres uden at kræve yderligere hænder.

Aseteks vandkølingsenhed indbygget i NZXT’s gamercomputer (den runde med NZXT’s firmalogo).

Køling af de allesteds nærværende computere optager efterhånden op mod 4 pct. af verdens energiforbrug*. I forhold til den stadigt fremherskende konventionelle løsning med luftkøling kan Aseteks patenterede vandkølingsteknologi halvere strømforbruget for en beskeden ekstra investering pr. server med en tilbagebetalingstid i sparet energi på under et år – hvilket naturligvis kan få betydelig klimamæssig betydning på globalt plan. For gamerne har vandkøling den fordel, at PC’erne kan køres betydeligt hurtigere og bliver mere lydløse end traditionelt kølede computere.

Ni af verdens 200 hurtigste supercomputere heriblandt nr. 5 og 12 er i dag kølet med Aseteks vandkølingsløsning. Læs mere på https://www.asetek.com/press-room/news/2018/asetek-announces-eleven-installations-in-the-top500-supercomputer-list/

*Energiforbruget til køling af computere og datacentre stiger voldsomt og har udviklet sig til et globalt miljøproblem, se evt: https://data-economy.com/data-centres-world-will-consume-1-5-earths-power-2025/

For yderligere oplysning og kommentarer
Adm. Dir. André S. Eriksen, mobilnummer 2125 7076, email: ceo@astek.com
CFO Peter Dam Madsen, mobilnummer 2080 7200, email: pdm@asetek.com

Aseteks Q2 2018-rapport kan findes i PDF og webcast format:
www.asetek.com/investor-relations/reports-presentations

Læs mere på www.asetek.com – herunder i pressroom på www.asetek.com/press-room/danish-news-articles/