De nyvalgte EP-medlemmer Søren Gade og Pernille Weiss fastslår samtidig – efter Asetek-besøg – at energikrav til datacenterbranchen er oplagt at rejse i EU-regi og vil arbejde for det. Ultimativt til global gavn for klimaet.

Aalborg Forsyning har netop tjekket og godkendt det tekniske set up, og Aalborg Universitet bakker videnskabeligt op om det banebrydende pilotprojekt. Dermed bliver teknologivirksomheden Asetek A/S’ eget datacenter i løbet af kort tid – så vidt vides – det første i verden koblet til et offentligt fjernvarmenet. Dermed kan det lille datacenters relativt store energiforbrug til køling genindvindes og leveres til de nordjyske fjernvarmeforbrugere som grøn varme på baggrund af Aseteks egen Liquid Cooling teknologi.

”I virkeligheden har det bare krævet en beslutning og en stikledning, som vi snart etablerer, fra virksomheden og ud i fjernvarmerørene ude i gaden udenfor. Teknisk har der ikke vist sig noget til hinder, og da etableringsudgifterne også er relativt små, glæder vi os meget til et spændende projekt med både konkret og symbolsk betydning,” forklarer Jesper Møller Larsen hos Aalborg Forsyning med næsten 100.000 husstande tilsluttet sit fjernvarmenet. Forsyningschefen hæfter sig ved, at der bliver tale om ren, ikke yderligere strømkrævende genindvinding, som kan spare tilsvarende kulfyring på fjernvarmeværket.

”Vi ser et stort potentiale i denne teknologi og håber at flere i Aalborg vil følge samme vej og vælge vandbårne løsninger, der kan levere varme til fjernvarmesystemet. Der er også plads til flere datacentre i Aalborgs forsyningsområde at udnytte varmen fra,” tilføjer forsyningschefen.

Asetek, der driver forretning på at vandkøle PC’er og datacentre, bruger en unik teknik med direkte køling af processorerne, der som bieffekt gør, at kølevandet fra datacentrene kan leveres ved 60 graders varme UDEN brug af eksterne og yderligere strømslugende varmepumper. Det er andre teknologier netop kritiseret for ikke at kunne. Dermed kan Aseteks kølevand bruges direkte i fjernvarmenettet.

Aalborg Universitet er fødselshjælper
Også professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Henrik Lund, der har været ”fødselshjælper” for projektet og en af landets fremmeste forskere i effektiv fjernvarme, glæder sig til, hvad han mener, bliver det første projekt af sin slags. Han fortæller samtidig at have inviteret bl.a. Grundfos, Danfoss og Logstor til at bidrage teknisk til Asetek-projektet. Professor Lund siger: ”Asetek-projektet bliver meget spændende at forske på, fordi de konkrete resultater og den forventede succes forhåbentligt senere kan inspirere til andre og større projekter og i sidste ende en vigtig delløsning af en global klimaudfordring, der samtidig ikke kræver større omlægning af vores liv”.

”Andre” i denne forbindelse er i første række Apple, Google og Facebook, der i øjeblikket er ved at etablere megascale-datacentre tusind gange større end Aseteks – ved Viborg, Fredericia og Odense. Energistyrelsen og Klimarådet forventer, at datacentre i 2030 vil stå for hele 17 pct. af Danmarks Energiforbrug. Med Aseteks Liquid Cooling-teknologi forventes genindvinding af dette enorme strømforbrug at kunne holde 300.000 husstande – svarende til Aarhus, Aalborg og Odense – grønt og CO2-neutralt opvarmet året rundt. Samtidig med, at op til 25 pct. af strømforbruget helt vil kunne spares. På EU-plan kunne 6 mio. husstande opvarmes, og på globalt plan ville et CO2-aftryk større end den samlede globale flytrafiks kunne fjernes.

Gade og Weiss: Helt oplagt at se på tiltag i EU-regi
Børsnoterede Asetek A/S i Aalborg Øst har de seneste måneder haft besøg af en række folketings- og europaparlamentsmedlemmer. Bl.a. Søren Gade, Pernille Weiss, Morten Helveg, Karsten Lauritzen, Rasmus Prehn, Christina Egelund og Ib Poulsen. Ligesom man på Christiansborg har holdt møde med formanden for energi- og klimaudvalget, Thomas Danielsen. Alle har været overraskede og har efterfølgende erklæret sig meget positive over, hvor meget Liquid Cooling kan gøre for klimaet på datacenter-området og at der bør stilles EU-krav.:

Bl.a. Søren Gade glæder sig meget over det banebrydende Asetek-projekt med Aalborg Forsyning?

”Datacentrene har et stort strømforbrug, og der kommer langt flere af dem i fremtidens Europa. Derfor er det oplagt at se på, om man i EU-regi kan stille nogle krav til, at energiforbruget eksempelvis genindvindes – også i lyset af, at der er og bliver udviklet teknologier på området,” siger Søren Gade.

Pernille Weiss tweet’ede torsdag den 31. maj om det samme: ”Jeg har denne oplagte teknologi med i tasken i EP nu. Den bør fremmes via EU-krav til alle europæiske datacentre. Så kan vi banke CO2-regnskabet i bund og danske grønne arbejdspladser frem,” skrev hun og henviste til et nyligt tv-avis-indslag om Asetek.

Microsoft har erkendt
Hos Asetek glæder CEO André Eriksen sig over udviklingen, interessen og opbakningen. Asetek har tilbudt sin patenterede Liquid Cooling teknologi i flere år og køler allerede 13 af verdens største supercomputere og ikke-kommercielle datacentre i primært USA og Fjernøsten. Alligevel har virksomheden indtil nu ikke for alvor kunnet få eksempelvis Apple, Google og Facebook, der bygger megascale herhjemme, i tale.

”Vores erfaring er, at de godt ved, at vandkøling er fremtiden, men også at de netop ikke gør noget, før politikerne stiller krav. Det har en anden IT-mastodont Microsoft, der også driver datacentre, selv erkendt for bare to måneder siden**. På den baggrund er det jo både fedt og visionært, at Aalborg Forsyning og kommune vil være med, og at politikere som Søren Gade og Pernille Weiss vil tage sagen politisk op i EU, siger André Sloth Eriksen.

Håber at mangedoble overskud
Asetek-stifteren skjuler ikke, at han selvfølgelig håber, at datacenter-mulighederne en gang vil skabe mange flere danske arbejdspladser og mangedoble Aseteks overskud:

”Men det er vel også OK, hvis vi netop gør det, fordi vi kan levere en efterspurgt teknisk løsning på et giga-datacenterproblem, der faktisk overgår det CO2-aftryk som den globale flytrafik sætter. Hos Asetek forventer vi i øvrigt ikke, at politikerne stiller krav om, at datacenterproducenterne skal tvinges til at bruge netop Asetek-teknologi. Kun at de løser deres klima-problem, fordi bl.a. Asetek beviser, at det er teknisk muligt,” konstaterer André Sloth Eriksen.

Foto 1: Søren Gade og Morten Helveg besøger og får præsenteret Asetek’s Liquid Cooling teknologi fornyeligt. Foto: Asetek A/S.

Foto 2: Pernille Weiss drøfter Aseteks vandkølingsteknologi i relation til de EU-krav, som hun nu vil arbejde for. Foto: Asetek A/S

*For at informere miljøinteresserede yderligere har Asetek oprettet www.grønneredatacentre.nu hvor der bl.a. kan findes korte youtube videoer om vision og teknologi, ligesom professor Henrik Lund desuden uddyber, hvorfor Asetek’s Liquid Cooling-teknologi vækker så stor optimisme i forhold til genindvinding i fjernvarmenettet.

**Microsofts eget artikel om vandkølingsteknologiens fremtid ift til datacentre af 4. april 2019: https://www.onmsft.com/news/microsoft-not-yet-ready-to-switch-to-liquid-cooling-for-azure-servers?fbclid=IwAR1XjYItEtQhQLX5ScfdLvqjGlU06a1c-COSUQyyLRBTeICVFx2KT8I-N7Y
For yderligere oplysning og kommentarer kontakt:
Aseteks CEO André Sloth Eriksen, tlf. og e-mail: ase@asetek.com
Forsyningschef Jesper Møller Larsen: Tlf.: 2520 4861, e-mail: jesper.larsen@aalborg.dk
Professor i energiplanlægning Henrik Lund: Tlf. 99 40 83 09, e-mail lund@plan.aau.dk
Europaparlaments-medlem: Søren Gade: 61624970, e-mail soren.gade@ft.dk