Danmarks største kran- og liftvirksomhed benytter endnu et solidt regnskab til at underbygge sin langsigtede ekspansionsstrategi internationalt i forhold til bl.a. energisektoren. Den fortsatte kraftige vækst i byggebranchen indenlands både glæder men bekymrer samtidig direktør Jens Enggaard

Stenstrup PR-pressemeddelelse for BMS A/S

BMS-koncernen, Danmarks største leverandør af kran- og lift-assistance, kom ud af 2015 med et resultat på bundlinien på 88,9 mio. kr. efter skat. Et resultat, der ikke ligger langt fra rekordåret 2014’s 95,1 mio. kr. Og et resultat som administrerende direktør Jens Enggaard betegner som: ”solidt og mere end tilfredsstillende alt taget i betragtning”. Det gode resultat er skabt på baggrund af en aktivitetsforøgelse målt på omsætning på ca. 20 procent mellem de to seneste regnskabsår til nu 1,248 mia. kr., i en periode hvor man også har forøget arbejdsstyrken tilsvarende. Antallet af fuldtidsansatte er således øget fra 511 til 636 i kalenderåret 2015, hvoraf halvdelen af nyansættelserne er skabt og placeret i Danmark.

Som forklaring på resultatet peger Jens Enggaard bl.a. på nye opgaver i bl.a. Storbritannien og Sydafrika og den store og voksende byggeaktivitet, som er oplevet i Danmark og Sverige i de seneste år, som selvfølgelig glæder men faktisk også vækker en anelse bekymring hos BMS. Omvendt melder koncernen sig også påvirket mindre positivt af krisesituationen i Norge, hvor de lave råoliepriser har sat meget aktivitet i stå.

BMS forfølger i det hele taget strategisk og investeringsmæssigt et langsigtet udenlandsk mål for ekspansion. Det kom også i 2015 til udtryk i nye investeringer for 364 mio. kr. i bl.a. de største kraner og lifte, der kan fås på det internationale marked, hvor BMS arbejder sig henimod at blive toneangivende spiller. Og vel at mærke her ikke primært i byggebranchen, sådan som man er det i dag i Danmark og til dels Sverige, men som leverandør til de fremtidige opgaver, som bl.a. energisektoren internationalt planlægger og vurderes at ville få behov for tilstrækkelig løftekapacitet til at løse. Målet på lidt længere sigt er, at BMS i løbet af fem år vokser, så den internationale omsætning til den tid udgør 80 procent af den samlede koncernomsætning mod i dag 60 pct.

Servicerer efter bedste evne

”Vi fortsætter naturligvis med at servicere den skandinaviske byggebranche efter bedste evne og med det nødvendige og altid state of the art-materiel ud i de nyeste kraner og lifte,” understreger Jens Enggaard og fortsætter:

Adm. dir. Jens Enggaard betegner 2015-koncernregnskabet for BMS som ”solidt og mere end tilfredsstillende alt taget i betragtning”. Resultatet understøtter det langsigtede internationale mål. Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset.

Adm. dir. Jens Enggaard betegner 2015-koncernregnskabet for BMS som ”solidt og mere end tilfredsstillende alt taget i betragtning”. Resultatet understøtter det langsigtede internationale mål. Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset.

”Men vi er også opmærksomme på, hvor konjunkturfølsom netop byggebranchen er, og BMS fokuserer derfor internationalt primært på energi- og telekommunikationsområderne, hvor vi forventer stabilt voksende aktivitet uanset konjunkturer. Bl.a. fordi der her skal gøres kæmpe offentlige og private investeringer indenfor vindmøller, kraftværker, offshore, mobilantenneopsætning og f.eks. også fjeldsikring og broinspektion,” forklarer Jens Enggaard fra BMS-hovedsædet i Nørresundby. Nyanskaffelserne skal understøtte udmøntningen af BMS’ vision og nyligt internationalt lancerede E-24-koncept – der garanterer maksimum 24 timers responstid overfor enhver kunde uanset hvor i Europa. Foreløbig gælder garantien Tyskland, England, Polen, Skandinavien og Benelux, men den vil med tiden gradvist blive udvidet med stadig flere lande.

I 2015 flyttede BMS f.eks. også sin største af otte afdelinger – den, der dækker hovedstaden – fra Rødovre til Avedøre Holme, hvor man fik dobbelt så meget plads til den stadig voksende flåde af køretøjer. På samme måde er man ved at oprette en ekstra 9. afdeling på Lolland-Falster i forbindelse med det næste årtis største nationale anlægsopgave: Etableringen af Fehmer Bælt-forbindelsen.

”Selvfølgelig glæder de mange opgaver, som væksten i byggebranchen herhjemme også skaber for BMS. Men netop fordi vi på ordrebøgerne kan fornemme fortsat relativ høj vækst i byggeriet, der ikke virker til at være helt i balance med den fortsat lave vækst i det øvrige samfund, er vi naturligvis også en anelse bekymret for om situationen kan udvikle sig til en ny boble på ejendomsmarkedet,” udtaler Jens Enggaard om de danske opgaver. Han tilføjer om BMS’ stadig flere britiske opgaver i bl.a. Skotland og Nordirland efter ”Brexit- beslutningen”:

”Vi er meget opmærksomme og følger udviklingen tæt, men forventer ikke umiddelbart at den politiske beslutning og situation får indflydelse på vores opgaver”.

Det seneste år har desuden været en periode, hvor BMS fik etableret sit eget akademi, der skal øge unge menneskers opmærksomhed på den begyndende mangel på uddannet arbejdskraft til håndtering af virksomhedens maskiner herhjemme og i udlandet – efterhånden omkring 450 kraner, lifte og følgekøretøjer. Etableringen er også sket for at sikre et ensartet, højt BMS-kvalitetsniveau i alle lande og afdelinger.

Nye materielinvesteringer undervejs

BMS-koncernen er selskabsmæssigt delt op i to søjler med BMS A/S med datterselskaber i den ene, der primært satser på udlejning af kraner og lastbillifte i Skandinavien. Og så BMS Heavy Cranes i den anden, der har fokus på de førnævnte andre kæmpe internationale løfteopgaver i hele Europa og f.eks. også Sydafrika, hvor man f.eks. rejser hundredvis af vindmøller – med flere nye internationale BMS-markeder, bl.a. i USA, under opstart.

”Vi mener at have identificeret et spirende internationalt marked, hvortil BMS har både muskler, know how og forretningskoncept til at placere sig solidt i. Disse opgaver, vurderer vi, vil blive løst af internationale aktører med mobilt kvalitetsudstyr og veluddannet personale, der opererer snart i det ene land, snart i det andet. Dette langsigtede mål fortsætter BMS vores planmæssige udvikling imod”, forklarer Jens Enggaard.

BMS-koncernen er 75 procent ejet af A. Enggaard Kraner*, mens de øvrige 25 pct. er ejet af Søren Enggaard A/S.

*Et søsterselskab til A. Enggaard Holding A/S – ejet af Jørgen Enggaard og sønnerne Jens og Asger Enggaard i fællesskabet.

Foto: Adm. dir. Jens Enggaard betegner 2015-koncernregnskabet for BMS som ”solidt og mere end tilfredsstillende alt taget i betragtning”. Resultatet understøtter det langsigtede internationale mål. Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset.

For yderligere oplysning kontakt BMS A/S’ adm. direktør Jens Enggaard:
tlf. 4494 9048 / 2024 8331 eller pr. email: jje@bms.dk Eller læs mere på www.bms.dk